​​ 
Каталог Пара Молода
Пара Молода
Назад

Коло млина, коло броду

Коло млина, коло броду,
Там дівчина брала воду;
Воду брати успівала;
Козака си сподобала.

Козак її заступає,
З конов воду виливає,
«Я нерідну матір маю,
Буде бити - добре знаю».

«А я тебе не дам бити,
Я тя навчу говорити:
Надлетіли гуси з броду,
Сколотили з піском воду,
Нім ся вода устояла,
То я собі постояла».

Ой як прийшла додомоньку -
Тарах - мати в головоньку:
«Де, негіднице, бувала?
Ти з козаком розмовляла!»

«Не бий мене в головоньку,
Я скажу усю правдоньку.
Надлетіли гуси з броду,
Сколотили з піском воду,

Доки вода ся встояла,
То я собі постояла.
Я козака не видала,
Я з козаком не бувала».


Пісні кохання
Бібліотека української усної народної творчості
Видавництво художньої літератури «Дніпро» 
1986